NETÇEVRE
Mühendislik ve Danışmanlık Makina Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.
Atık Yönetimi
 

 

*  Fabrikada oluşan tehlikeli atıkların, tehlikesiz ve inert atıkların, geri dönüştürülebilen atıkların ve ambalaj    atıklarının ayrılması   

* Atıkların özelliklerine göre kaynağında toplanmasının sağlanması ve izlenmesi.

*  Atıkların özelliklerine göre depolama alanı özelliklerin belirlenmesi.

*  Geçici Depolama Alanının ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi. 

*  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘nden Geçici Depolama İzninin alınması.

*  Atıkları taşıyacak lisanslı aracın bulunması ve taşıma periyodunun belirlenmesi. 

* Atıkları bertaraf edecek ve /veya geri dönüştürecek lisanslı tesislerin bulunması ve gerekli protokollerin yapılması.

*  Atıklar ile ilgili kayıtların tutulması.

*  Ulusal Atık Taşıma Formunun doldurulması.

* Tehlikeli Atık Beyan Sistemine  giriş yapılması.  

*  Atık Yağ Beyan Formunun doldurulması.

*  Atık Yönetim Planının oluşturulması ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘ne sunulması.