NET ÇEVRE
Mühendislik ve Danışmanlık Makina Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.
ÇED Raporu  

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevre Kanunu’na göre 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ülke çapında, yapılması planlanan tesisler için, yatırımın cinsine göre, ÇED Yönetmeliği Ek 1 Listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Yönetmelik Ek 2’de yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir.


Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın  başlanan faaliyetler Bakanlıkça, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur.  


Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.   Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için  idarî para cezası verilir.