NETÇEVRE
Mühendislik ve Danışmanlık Makina Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.
Çevre İzni ve Lisansı
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete ‘de Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.
Bu yönetmelik 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giriştir.  

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre; Ek -1 ve Ek -2 listelerine göre sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.        
  
Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılmalıdır.