Çalışma Saatleri : Pzts - Cuma: 09:00 - 19:00

hizmetlerimiz

ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Görüş Dosyalarının Hazırlanması

ÇED RAPORU

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevre Kanunu’na göre 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ülke çapında, yapılması planlanan tesisler için, yatırımın cinsine göre, ÇED Yönetmeliği Ek 1 Listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Yönetmelik Ek 2’de yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için idarî para cezası verilir.

Proje Tanıtım Dosyası

ÇED Yönetmeliği Ek II kapsamındaki projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak  ilgili valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir.

ÇED Görüş Dosyalarının Hazırlanması

ÇED Yönetmeliği  kapsam dışında kalan projeler için ise ÇED Görüş Dosyaları hazırlanarak ilgili valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir

Çevre ve Atık Yönetimi Raporları & Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

DESTEK ve ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ .