Çalışma Saatleri : Pzts - Cuma: 09:00 - 19:00

hizmetlerimiz

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planları Hazırlama

Deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları 14.01.2020 tarihinde yayınlanan “DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ” ile belirlenmiştir.

Kıyı yapı ve tesisleri, lüzumu halinde dip taraması ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla bu yönetmelik Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır.

Dip taraması ve boşaltım faaliyetinde bulunacak faaliyet sahiplerinin tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji ve metodun kullanımına ilişkin hususları içeren Dip Taraması Çevresel Yönetim Planını hazırlayıp, idareye sunmak zorundalar.

Dip tarama ve boşaltım faaliyetinde bulunacak faaliyet sahipleri Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı 50.000 m3 ve üzerinde olan faaliyetler için Bakanlığa, 50.000 m3’ün altında olan faaliyetler için ise İl Müdürlüğüne sunulur.

Planın kimler/ kurumlar tarafından hazırlanacağı ilgili yönetmeliğin Bölüm 4- Madde (10)’ da verilmiştir.

Bu maddeye göre plan 30.07.2019 tarih vae  30847 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yetkilendirilmiş, dip taraması ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanacaktır.

netcevre-resim-00100

Çevre ve Atık Yönetimi Raporları & Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

DESTEK ve ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ .